دوشنبه 05 فروردین 1398  
چهارشنبه, 22 بهمن 1393 | 11 February 2015
اصغري مهرآبادي، قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسكن مهر، درگفت وگو با فراخبر عنوان کرد: پرداخت پول اضافه براي مسكن مهر، ممنوع!

پروژه‌ی مسكن مهر يكي از بزرگ‌ترين و پرحاشيه‌ترين پروژه‌هايي بودكه هم دولت هاي قبل وهم دولت يازدهم را درگيرخودكرده است. دولت يازدهم درابتداي فعاليت خودانتقادات متعدد وگسترده‌اي را متوجه اين پروژه كردتاجايي كه برخي شهروندان اين گونه برداشت كردند كه دولت فعلي نمي خواهداين پروژه را ادامه داده وآن را به اتمام برساند.

 

بااين حال گذشت زمان نشان داد با وجود انتقاداتي كه دولت به اين پروژه و به‌خصوص نحوه‌ی تامين مالي آن دارد، به تكميل و به سرانجام رساندن آن متعهد است.

اين چنين بود كه اقداماتي چون افزايش وام مسكن مهرو معاف شدن مردم از پرداخت برخي هزينه‌هاي اضافي تكميل اين واحدها دردستور كارقرارگرفت و اين گونه كه احمد اصغري مهرآبادي مي گويد، باافزايش سقف وام مسكن مهر به 30ميليون تومان، ديگرنيازي به پرداخت اضافه‌هزينه‌ی ديگر توسط مردم نخواهد بود.

قائم‌مقام وزيرراه و شهرسازي درامرمسكن مهر دراين گفتگو به برخي چالش هادرامرتوسعه مسكن مهراشاره كرده و خواستار همكاري بيشتر قسمت هايي از دولت بااين پروژه است؛ هرچند وي درهمان ابتداي گفتگو از ورود به هرگونه انتقاد از ساختار اين پروژه خودداري كرده وتصريح مي كند بايد به جلو نگاه كرد.

لازم به ذکراست که اصغری مهرآبادی یکی از باتجربه‌ترین مدیران حوزه‌ی مسکن است؛ او 18 سال سابقه‌ی مدیریتی در وزارت‌ مسکن دارد. ازجمله سوابق او می‌توان به این موارد اشاره کرد: مشاور وزیردر دولت خاتمی- معاون وزیر دردولت احمدی نژاد- مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن دردولت احمدی نژاد و قائم مقام وزیر در دولت روحانی. وی پیش از اینها معاونت استانداری تبریز، ریاست مسکن و شهرسازی تبریز، ریاست مسکن و شهرسازی ارومیه و فرمانداری نقده و … را نیز در کارنامه‌ی خود ثبت کرده‌است.

 

 

پروژه‌ی مسکن مهر؛ از توقف احتمالی تا تداوم جدی

چالش‌های مسکن مهر در نگاه معاون وزیر

 

پروژه‌ی مسكن در دولت قبل كليد خورد و به دليل برخي سوء مديريت‌ها انتقادات زيادي به آن وارد است. بااين حال  بسياري از كارشناسان معتقدند كه كليت اين طرح مفيد بوده و باعث شده‌است تا اقشار كم درآمد صاحب خانه شوند. نظر شما در خصوص اين پروژه و چگونگي اجراي آن چيست؟

اينكه مسكن چگونه طرحي است و بخواهيم درباره معايب و محاسن آن بحث كنيم بايد گفت كه ما اكنون از آن مراحل عبوركرده‌‎‌ايم. لذا اكنون همه توان خود را در اختيار گرفته ايم تا پروژه‌هاي مسكن مهر را تكميل كنيم و به دست متقاضيان برسانيم. اگر ما الان بخواهيم در مورد يك پروژه پشت سر هم انتقاد  و يا تعريف كنيم چه مشكلي از مردم حل مي‌شود؟ هيچ. در نتيجه ما بايد روبه جلو حركت كنيم و به وظيفه‌اي كه به ما محول شده به درستي عمل كنيم. بله! اين طرح داراي معايبي است اما ما موظف هستيم آنها را بر طرف كرده و واحدهاي مسكوني رادرست وكامل تحويل مردم بدهيم.

اكنون شايعاتي درباره‌ی اضافه دريافت از مردم براي تحويل واحدهاي مسكن مهر مطرح شده است. بفرماييد كه اين اضافه‌دريافت آيا صورت مي‌گيرد و اگر دريافت مي‌شود چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد؟

ببينيد،اضافه دريافتي از مردم مطالبه نمي‌شود. البته مبالغي از مردم دريافت شده اما نام آن را اضافه دريافت نمي‌توان گذاشت. من براي روشن شدن موضوع بايد به چند نكته در اين خصوص اشاره كنم. بحث اين است كه مثلادر شهر جديد پرديس بر اساس مصوبه دولت قرار بر اين بوده كه هزينه خدمات زير بنايي را مردم بدهند حال آنكه  اين مبلغ بايداز محل فروش اراضي و املاك دريافت مي‌شد. اين موضوع تنها در خصوص شهر جديد پرديس بود.

درباره‌ی پروژه‌هاي ديگرمسكن مهر وضعيت چگونه است؟ آياتدابير نظارتي براي مقابله با اين موضوع در نظر گرفته ايد؟

در همه‌ی پروژه هاي ديگرمسكن مهر هزينه خدمات زيربنايي كه شامل آب، برق، گاز و فاضلاب است به عهده خريدار نيست و نيازي نيست كه خريداران پول اضافي پرداخت كنند. درباره‌ی خدمات روبنايي هم بحث به همين ترتيب است. خدمات روبنايي شامل مدرسه، مسجد و غيره است و مردم براي ساخت اينها هيچ مبلغي را نبايد بپردازند. افراد تنها براي مسكن مهر و هزينه آماده‌سازي بايد پول پرداخت كنند كه آن هم مشخص است. در سال 91 اين تحريم‌ها پيش آمد و تورم زيادي به جامعه تحميل و همين امر باعث شد قيمت مصالح ساختماني رشد داشته باشند و هزينه حمل و نقل نيز افزايش يابد. در نتيجه قيمت تمام شده‌ مصالح ساختماني روند فزاينده را طي كرد و به دنبال آن هزينه پاياني مسكن مهر رشد پيدا كرد. درچنين شرايطي سازندگان مسكن مهرعمدتا ضرر مي‌كردند. به همين دليل دولت يك كمكي به سازندگان به صورت امتياز افزايش قيمت اعطا كرد. البته در دولت پيش هم شاهد چنين موضوعي بوديم. وقتي اين امتياز به سازندگان اعطا شد ،قاعدتاپول آن بايد توسط مردم پرداخت مي‌شد اما به دليل اينكه متقاضيان مسكن مهر عمدتا از گروه‌هاي كم درآمد جامعه بودند در خيلي از شهرها نتوانستند اين پول را كه شما اضافه دريافت مي‌ناميد و ما به گونه ديگري خطاب مي‌كنيم، پرداخت كنند. يا اينكه برخي‌ هم توانايي پرداخت آن را داشتند اما پرداخت نكردند. به همين خاطر تمهيداتي را در اين زمينه انجام داديم. ما با پيگيري‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيديم تا از محل تسهيلات بانكي به مردم كمك كنيم. لذادر يك مرحله‌اي وام‌هاي 20 ميليون توماني مسكن مهر را به 25 ميليون تومان افزايش داديم. البته قبلا براي پروژه‌هاي صنعتي‌ساز 25 ميليون تومان وام توسط بانك هاپرداخت مي‌شد.به ساخت هاي نيمه صنعتي هم 22 ميليون تومان و واحدهاي سنتي‌ساز هم 20 ميليون تومان پرداخت مي‌شد. بعد متوجه شديم كه اين روش پاسخگوي نياز متقاضيان نيست و همه اين وام‌ها را  به 25 ميليون تومان افزايش داديم. شوراي پول واعتبار در اين زمينه كمك زيادي انجام داد و مصوب كرد تا وام متقاضيان مسكن مهر افزايش يابد. منتهي دوباره با پيگيري‌هاي فراوان 15 ماهه توانستيم در يكي دو هفته اخير شوراي پول و اعتبارراقانع كنيم كسري تسهيلات وام از 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان را تامين كند وبه علاوه مدت زمان باز پرداخت اين وام را هم افزايش دهد تا مردم براي پرداخت آن راحت‌تر باشند.

چرا موضوع مسكن مهر پرديس و دريافت اضافه مبلغ از متقاضيان اين همه سر و صدا ايجاد كرد؟ شما و وزارتخانه از اين موضوع اطلاع داشتيد؟

دولت مصوبه‌اي داشت كه براي خدمات زير بنايي و روبنايي هم مردم كمك كنند و هم دولت. اما در پروژه پرديس اين موضوع محقق نشد و بيشتر از منابع مردمي براي اين كار استفاده شد. اين موضوع هم سرو صدا ايجاد كرد و با بررسي‌هاي فراوان متوجه شديم كه مصوبه دولت ناقص اجرا شده و در نهايت آقاي آخوندي اعلام كرد كه اين كار با نظارت بيشتري صورت بگيرد تا به متقاضيان فشار مالي واردنيايد.لذا در شهر جديد پرديس بررسي‌هاي تكميلي در مرحله عملياتي است تا پولي از مردم اخذ نشود. اگر چه مصوبه دولت بر اين اصل بود كه هم مردم پولي پرداخت كنند و هم دولت. اما اكنون دولت رويكردش اين است كه ديگر از مردم پولي دريافت نكند و تنها از فروش اراضي اين مبلغ را تامين كند. در برخي از پروژه هاي ديگرمسكن مهر كه وضعيت درآمدي متقاضيان ضعيف است ،مردم مبالغي را كه بايد پرداخت شود را به صورت اقساطي مي‌پردازند تا تحت فشار قرار نگيرند. درنهايت اينكه از این پس متقاضیان مسکن مهر پرند و پردیس برای تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی این هزینه‌ها از محل فروش اراضی تجاری شهرهای جدید پرداخت خواهد شد.

به طور شفاف بفرماييد كه مردم براي تحويل واحدهاي مسكن مهر بايد براي بخش خدمات زير بنايي و روبنايي پولي را پرداخت كنند يا خير؟

خير. اما در برخي شهرها پيمانكاران با اطلاع قبلي به متقاضيان مبالغ بيشتري را دريافت مي‌كردند اما در عوض خدمات اضافه‌تري را به مشتري ارائه مي‌دادند. به عنوان مثال قرار بر اين بوده كه كف واحد سيمان باشد اما اكنون سراميك است. يا اينكه آيفون نصب شده و يا واحد را نقاشي كرده‌اند كه در قرار داد اين موارد ذكر نشده بود. اين مبالغ براي كار اضافه‌تر دريافت شده و با اطلاع كامل مشتري صورت مي‌گيرد. اين كار هم بانظارت مديران ماانجام مي‌شود تا جلوي برخي كارهاي سودجويانه گرفته شود و در حق مردم اجحاف نشود. خوشبختانه تاكنون شاهد تخلفي دراين زمينه نبوده ايم.

از پروژه‌هاي مسكن مهر كه تحويل متقاضيان شده چه تعداد خانوار اكنون در اين واحدها زندگي مي‌كنند؟

در حال حاضر بيش از يك ميليون خانواده در واحدهاي مسكن مهر زندگي مي‌كنند. اما تعداد واحدهايي كه تاكنون افتتاح شده و بخشي از آن در دهه مبارك فجر صورت گرفته حدود يك ميليون و 300 هزار واحد است.

چرا مردم دربخشي از واحدهاي مسكن مهر هنوز ساكن نشده‌اند؟ با توجه گفته‌هاي شما اكنون واحدهاي خالي زيادي وجود دارند.

علت اينكه مردم دربرخي واحدها هنوز ساكن نشده اند اين است كه افرادي كه واحدها را تحويل گرفتند ، مشغول انجام كارهاي داخلي هستند. يا اينكه برخي خانوارها داراي محصل هستند و مدرسه نزديك پروژه مسكن مهر در حال ساخت بوده و هنوز تكميل نشده بود و منتظر هستند تا فصل تحصيل به پايان برسد تا جابه‌جا شوند. قبلا اين قانون وجود داشت كه تا زماني كه سند آماده نشده واحدها رابه متقاضيان تحويل ندهند اما اكنون اين قانون تغيير كرده و اعلام كرديم كه در صورت آماده شدن واحدها حتي بدون سند ،به افراد تحويل شود. اين كار به تحويل واحدها سرعت خواهد داد و ديگر نيازي نيست كه افراد تا آماده شدن سند اعياني منتظروبلاتكليف بمانند.

همانطور كه اشاره كرديد پروژه‌هاي مسكن مهر به دليل اينكه بعضا در حاشيه شهرها ساخته شده اند از امكانات آموزشي، درماني، امنيتي و ارتباطي برخوردار نيستند. برنامه شما براي تكميل اين خدمات چيست؟

در اين باره بايد عرض كنم كه براي اين واحدها  سه هزار و 250 باب مدرسه لازم است. البته سازمان نوسازي مدارس يك عددي بيشتر از عدد ما رامورد نياز دانست اما درنهايت عدد و رقم ما را پذيرفت. از اين تعداد، احداث حدود 300 باب مدرسه رااز منابع داخلي‌مان انجام مي‌دهيم و كار ساخت آنها شروع شده است.

كارتقريبا 100 واحدهم تمام شده و در آن تحصيل انجام مي‌شود. در اين ميان ما ساخت 300 باب مسجد را هم شروع كرديم كه 80 باب ازآن  تكميل و بقيه در دست تكميل قرار دارد. همچنين كاراحداث حدود 70 باب كلانتري راهم  شروع كرديم كه البته  تا اين تعداد بانيازهاي واقعي ما فاصله زيادي دارد. ميزان نياز مالي ما دراين مواردبا دستور معاون اول رييس جمهور برآورد شده و حدود 4 هزار و 800 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد تا همه اين مساجد، مدارس ، كلانتري‌ها، مراكز آموزشي درماني و مراكز فرهنگي ساخته و تحويل شود. ما از نظر ساخت پروژه‌ها جلو هستيم و بيش از 90 درصد پروژه ها تا پايان سال آينده تمام مي‌شود و در اوايل سال 95 پرونده مسكن مهر بسته خواهد شد. بيشتر كند شدن كارما در ساخت مسكن مهر،كار خدمات روبنايي است كه بسيار زمان بر است. قرار براين است كه انشاا... دولت كمك كند و ازمحل كمك‌هاي دولتي اين واحدها ساخته شود.

امااينكه در كدام شهر مسجد و مدرسه ساخته شده بايد بگويم كه اين واحدها به صورت پراكنده ساخته شده است. ساخت مسجد و مدرسه وظيفه ما نيست و اين كار بايد توسط سازمان‌هاي متولي انجام شود اما به دليل اينكه دولت براي تامين رفاه مردم مصمم است دستور داده تا اين كارهم انجام شود.

واحدهاي تجاري چطور؟

در خصوص واحدهاي تجاري هم بايد بگويم كه اين موضوع هم بخشنامه شده و تاكيد مي‌كنيم كه ادارات راه وشهرسازي واحدهاي تجاري را بسازند و اجاره بدهند و يا بفروشند يا اينكه از طريق مزايده به بخش خصوصي و مردم واگذار كنند تا واحدهاي تجاري دراين مناطق ساخته شود. اين امردر برنامه وزارت راه و شهرسازي است و ما تمام توان خود را در اين زمينه بكار مي‌گيريم و به اين كار سرعت مي‌بخشيم. واحدهاي تجاري يكي از ملزومات هر شهر است و در جايي كه مجتمع تجاري وجود ندارد آنجا بي روح است.

چالش آب و برق مسكن مهربالاخره  به كجا رسيد؟ آيا مذاكرات شما با وزارت نيرو نتيجه مطلوبي داشت؟

وزارت نيرو اكنون براي انجام وظايفش درمسكن مهر اعتبار ندارد. اما ما نمي‌توانيم به دليل اينكه اين وزارتخانه اعتبار ندارد كارخودرا عقب بيندازيم به همين دليل ما كار ساخت خود را انجام مي‌دهيم و از وزارت نيرو هم مي‌خواهيم كه در اين زمينه تلاش مضاعفي داشته باشد. آب و برق وگاز مربوط به وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت است . ما حدود 230 ميليارد تومان از محل يارانه‌هاي مسكن مهربه وزارت نيرو كمك كرديم و در دولت قبل هم بحثي مبني بر اينكه 1200 ميليارد تومان به پروژه‌ها براي آب و برق كمك شود مطرح بود كه 400 ميليارد توماني راكه  قرار بود دولت از منابع خودش پرداخت كند ، به وعده خود عمل كردوپرداخت شد. 400 ميلياردتومان را هم قرار بود استانداري‌ها بپردازند كه برخي ازاستانداري‌ها همكاري خوبي داشتند اما برخي ديگر متاسفانه هنوز پرداخت نكرده اند و مابقي آن بايد توسط وزارت نيرو تحويل داده مي‌شد كه هنوز همه آن را پرداخت نكرده است.

در ضمن آقاي چيت‌چيان،وزيرنيرو هم با توجه به دستور معاون اول رييس جمهور اعلام كردند كه 300 ميلياردتومان براي اين كار پرداخت مي كنند. از سوي ديگر 700 ميليارد تومان هم قرار است كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پرداخت شود كه آقاي نوبخت هم دراين خصوص اعلام آمادگي كرده است. لذا مي بينيد كه همه به دنبال اين هستند كه راهي پيدا كنند كه پروژه مسكن مهر تمام شود.

اكنون درشهرجديد پرديس حدود 20 هزار واحدمسكن مهر آماده شده اما به دليل اينكه وزارت نيرو هنوز در آن منطقه نتوانسته آب و برق را جريان دهد و مخازن آن را تامين كند اين واحدها تحويل نشده‌اند و اميدواريم كه هرچه زودتر در اين واحدها سكونت متقاضيان را شاهد باشيم.

چه تعداد از واحدهاي مسكن مهر متقاضي ندارند؟

حدود 40 هزار واحد.

برنامه شما براي اينكه اين واحد ها متقاضي پيدا كنند چيست؟

اينكه ما مي‌گوييم برخي واحدهاي مسكن مهر متقاضي نداردبه اين معنا نيست كه مسكن مهر فلان شهر مشتري ندارد بلكه در يك شهر و در برخي واحدها متقاضي وجود ندارد و به صورت پراكنده در كشور مشاهده مي‌شود و در برخي استان‌ها اين واحدها وجود دارند. ما توانستيم با شيوه‌نامه‌اي كه با سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد طراحي كرديم شاهد كاهش اين ميزان نسبت به سال گذشته هستيم. اگر واگذاري‌ها به صورت گسترده انجام شود به يقين مردم هم براي تحويل واحدها ترغيب خواهند شد.

ممكن است كه اين واحدهاي غير متقاضي در شهرهايي ساخته شده كه بيش از ظرفيت باشد؟

بله. در برخي مناطق بيش از ظرفيت ساخته شده و ما به دنبال راهكاربراي پركردن آن هستيم.

كار اتمام چه تعداد از واحدهاي مسكن مهر باقيمانده است؟

حدود 580 هزار واحد.

پروژه مسكن مهر چه زماني پايان مي‌يابد. در اين خصوص نقل قول‌هاي زيادي مطرح شده است.

طبق برنامه‌ريزي‌هاي ما بيش از 90 درصد پروژه مسكن مهر تا پايان سال 94 تكميل مي‌شود و مابقي اوايل سال 95 تمام مي‌شود.

اوايل سال 95 يعني فصل بهار؟

انشاا... تا شش ماهه ابتدايي سال 95 تمام مي‌شود.

دولت قرار است به جاي مسكن مهر از مسكن اميد رونمايي كند. بفرماييد كه اين دو طرح چه تفاوتي با هم دارند؟

اگر اجازه دهيد من وارد اين بحث نمي‌شوم. من مسئول مسكن مهر هستم و اگر سوالي در اين خصوص باشد بنده در خدمت خواهم بود.

تنها تفاوت اين موضوع را بگوييد.

بگذاريد طرح بيرون بيايد و بعد در اين خصوص صحبت كنيم.

از عملكرد خود در اين پروژه راضي هستيد؟

مردم بايد راضي باشند. ما همه تلاش خود را مي‌كنيم تا مردم بتوانند هرچه زودتر صاحب خانه شوند.

يك ارزيابي جامع عملكرد از زماني كه پروژه مسكن مهر كليد خورد رااعلام كنيد. چه فعاليت‌هايي كه در دولت قبل انجام شده و چه فعاليت‌هايي كه در دولت يازدهم صورت گرفته است.

در دولت دهم من مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن بودم و شهرهاي بالاي 25 هزار نفر مسئوليتش با بنده بود. در آن دولت حدود 700 هزار واحد مسكن مهر آماده شد و تحويل مردم داديم.  اكنون اين واحدها به يك ميليون و 300 هزار واحد رسيده است. تقريبا 150 هزار واحد هم تا پايان سال افتتاح مي‌شود. ما به مناسبت دهه فجر 50 هزار واحد افتتاح كرديم. ميانگين پيشرفت فيزيكي مسكن مهردر سطح كشور بيش از 85 درصد است.

همچنين تسهيلاتي كه توسط بانك مسكن در اين دولت پرداخت شده حدود سه هزار و 865 ميليارد تومان است. همچنين در خصوص وصول اقساط توسط بانك مسكن بايد بگويم كه سه هزار و 293 ميليارد تومان وصول شده كه البته كل رقم وصولي مي بايست5 هزار ميليارد تومان مي بود. درباره صدور دفترچه‌هاي اقساطي هم بايد عرض كنم كه 549 هزار و 126 فقره دفترچه صادر شده است. صدور دفترچه قسط به اين معناست كه خانه‌هاي مردم تحويل شده است. 213 هزار فقره صورت تفكيكي هم اخذ شده است. مهمترين كاري كه دولت يازدهم در پروژه مسكن مهرانجام داد اين بود كه وام 25 ميليون توماني مسكن مهر را به 30 ميليون تومان افزايش داد و اين كار باعث شد تا افراد بيشتري كه منابع اوليه كمتري دارند بتوانند صاحب خانه شوند وكار ديگر اين بود كه مدت زمان باز پرداخت ان از 15 سال به 20 سال افزايش پيدا كرد تا مردم بتوانند راحت‌تر صاحب خانه شوند و اين مجوز از سوي شوراي پول و اعتبار صادر شد.

ما براي اين كار از بانك مركزي سه سال تنفس گرفتيم كه پول‌هايي كه به بانك مسكن بر مي‌گردد تا سه سال در اختيار بانك باشد تابه منظور تزريق مجدد به پروژه‌هامورد استفاده قرارگيرد. يعني يك قراردادي بين بانك مسكن و بانك مركزي منعقد شد كه اين 50 هزار ميليارد كه پرداخت مي‌كند طي 20 سال به بانك مركزي بر گردد. بانك مسكن بر اساس سودوكارمزد 4 درصد و 7 درصد تسهيلات پرداخت مي‌كرد اما ساير بانك‌ها اين موضوع را رعايت نمي‌كردند. ما با پيگيري‌هاي فراوان موافقت ساير بانك‌هاي عامل را هم گرفتيم و آنها هم مانند بانك مسكن الان با نرخ 4 درصد و 7 درصد سودوكارمزد دريافت مي‌كنند. همچنين خط اعتباري مسكن مهر را از 29 هزار ميليارد تومان به 45 هزار ميليارد تومان افزايش داديم كه اين موضوع هم در اين دولت اتفاق افتاده است.

منابع مالي واحدهاي باقيمانده مسكن مهر از كدام محل تامين مي‌شود؟

بخشي از منابع مالي از طريق وام‌هاي 30 ميليون توماني كه به مردم درقالب تسهيلات پرداخت مي‌شود تامين خواهد شد و بخش ديگر ، آورده مستقيم مردم است. اما خدمات زير بنايي و روبنايي مسكن مهر توسط دولت انجام مي‌شود و مردم نبايد در اين بخش ريالي پول بپردازند.

برگشت به صفحه اول فرستادن به ایمیل ارسال به دوستان در فیس بوک به اشتراک بگذارید مشاهده در قالب PDF فایل پی دی اف چاپ نسخه چاپی
  
   
3 1 6Copyright 2007-2012 © Beroozresani
استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است